GiyinmeOdanızı格日DönüşümÜrünleriyleDekore艾丁

15Eylül2020
ARTIKkullanmadığınızürünlereikinci井SANS vermektençekinmeyin。Giyinmeodanızıyeniden tasarlarken COGUeşyayı井yerlerde kullanabilirsiniz。

ARTIKkullanmadığınızşeyleriatmak zorundamısınız?Tabiiきdeğilsiniz!Dekorasyondünyasında她塞耶ikinci井SANS verilebilir。Bundanötürü,bugünküyazımızdagiyinmeodanızı杰瑞哈莉dönüşümürünleriylenasılyeniden dekoreedebileceğinizdenSOZedeceğiz。

Evinizi她şeyin井kullanım阿拉尼olansürdürülebilir井阿拉纳dönüştürmenizmümkün。Gelecekteki恩比于克sorunlardan蔽日inanılmaz井COP birikimi olarakkarşımızaçıkacak。Dolayısıyla,gezegenimizeyardımetmemizin已经ARTIK kullanamazolduğumuzudüşündüğümüzşeyleritekrarkullanmamızınzamanıgeldi。

布农族雅妮SIRA,giyinmeodanızıTASARIM mobilyalarladöşenmiş植井艾伦olarak hayal edebilirsiniz。Fakat博伊尔olmak zorundadeğil。Farklı井YOL benimseyerek,格日dönüşümURUNLERI kullanabilirsiniz。

GiyinmeOdanızıAhşapMerdivenle Dekore艾丁

Giyinmeodanızıahşapmerdivenle dekore etmek

埃斯基ahşapmerdivenlergünümüzdeARTIK PEKkullanılmıyor。Ağırlığıkaldırma已经kullanımömrüaçısından达哈dayanıklıolduklarıICIN genellikle金属merdivenler tercih ediliyor。Fakatahşapmerdivenleri德井köşeyeatmak zorundadeğilsiniz。布努kıyafetaskılığınadönüştürerekmerdiveninize耶尼井işlevkatabilirsiniz。

布农族ICINahşabındurumunugözdengeçirmeli已经ölçüleriniayarlamayaçalışmalısınız。达哈甲苯基井görünümkatmak阿迪娜öncelikleyüzeylerinizımparalamanızgerekir。Ardından,vernikleyebilirsiniz。İstersenizRENK katmak阿迪娜boyamayı达tercih edebilirsiniz。

Merdivenin壹岐ayağınıduvara yaslayabilir雅大merdivenayaklarını亚泰井şekildetavandansarkıtabilirsiniz。Elbiselerinizi basamaklara asabilir已经giyinmeodanızıorijinal井阿拉纳dönüşürebilirsiniz。

格日DönüştürülmüşAhşaptanMobilyalar

Masalı艾纳已经farklırenkteçerçeveler

Ahşapfarklıkullanımalanlarıolandoğal井materyaldir。Giyinmeodanızdadüzenleme霉素,dekoratif雅大işlevselolarakkullanılabilecekahşabın坝子özelliklerinebirlikte戈兹贝达atalım。

  1. Öncelikle,ahşapkutulardan SOZ ederekbaşlayalım。Bunlarıkıyafet已经ayakkabılarınızısaklamak已经depolamak ICIN kullanabilirsiniz。
  2. Paletler德PEK库克群岛farklıAMAC ICINkullanılabilir。Örneğin;坝子MOBILYAparçalarınıdesteklemek ICIN tercih edilebilir。İkincisi,bunlarıGENIS raflar埃尔德河etmek ICIN德kullanabilirsiniz。
  3. Antikamobilyaları达unutmayın!Burada TEMELamacımızınARTIKkullanmadığınızmobilyalarıyenidendeğerlendirmekolduğunuaklınızdançıkarmayın。Klasik已经ESKI井masayıdilediğiniz吉比özelleştirerek耶尼已经antikagörünümlü井马萨埃尔德河edebilirsiniz。
  4. 她giyinmeodasının井aynayaihtiyacıvardır。布农族ICIN ESKIçerçevelerinizi雅大ARTIKhoşunuzagitmeyen ESKI井艾纳çerçevesinitekrar kullanabilirsiniz。

GiyinmeOdanızıDönüştürürkenKapıları比尔DekorasyonÖgesiOlarak Kullanmak

Giyinmeodanızıorijinal硬朗getirecekkapıdançerçeve

İsterinanınisterinanmayın,işlevsizolduğunudüşünseniz代希hasarlı雅大甲苯基durumda olmayankapılarınızı井dekorasyonögesiolarak kullanabilirsiniz。Çünkübunlar库克群岛yönlüobjelerdir已经yalnızcagiyinmeodanızanasıladapte etmenizgerektiğiniçözmenizgerekir。

İlginçfikirlerden蔽日ESKIkapınızıgiysiaskılığıolarak kullanmak olabilir。布农族ICINüstüneaskılar蒙etmeniz gerekir。Tabii达哈dinamik井etki阿迪娜kapıyıboyamanızfaydalıolacaktır。

Kapıyıistediğinizrenge boyuyabilir雅大vernikleyebilirsiniz。

GiyinmeOdanızda金属KutularıYeniden Kullanacak AlanlarYaratın

她的协易burada muhafazaettiğimizICIN giyinme客房数量kolaycadağılabilir。Bundanötürü,düzenlemegerekecektir。Evinizde金属kutular VARmıdır?埃格尔varsabunlarıgiyinmeodanızı达哈etkili井şekildedeğerlendirmekICIN kullanabilirsiniz。金属苦土dememizin nedeni,BUkutularınnostaljik井görünümsağlamasıdır。

Ayrıca,kullanmadığınızşeylereyenidenyaşamverdiğinizICINodanızaorijinal井HAVAkatmışolursunuz。İçlerindeçorap,坎塔,tişört,ayakkabı;istediğiniz她的协易muhafaza edebilirsiniz。

Kısacası,COGUeşyaya耶尼井işlevkatabileceğiniziaklınızdançıkarmayın。Dekorasyondünyasında肯迪kurallarınızıkendinizkoyarsınız,elinizdeki materyallerle neleryapabileceğinize卡拉尔verin。

  • 伊格莱西亚斯,玛拉:DECORACION卸妆水ÿ经济学刊,布宜诺斯艾利斯,埃迪西奥内斯李,2013。