İndüksiyonluocaktercih etmeninfaydaları

14 ekim,2020
YemekPişirmeGereçlerindeÇokFazlaGelişmeGörülüyor。BuGelişmelerianlamak venasılseçeneklerinizolduğunuÖğrenmekinsinizeyarayacaktır。

请登录yediğinize,登录sağlığınız için çok önemlidir。Burada dikkat etmeniz gereken yalnızca beslenme düzeniniz değil, aynı zamanda yemekleri hazırlama şeklinizdir。Bundan yola çıkarak bugünkü yazımızda, indüksiyonlu ocak tercih etmenin faydalarından söz edeceğiz。

kullanmasırahatvegüvenlipkÇokbirincisınıfgereçulunuyor。BüyükMarkalarınÜRÜNyelpazellerinde Bulunan TeknolojikÜrünleriKullanmaktanÇokkeyifAlacak,eskiaraçgereçlerinizigeridebırakacaksınız。

Artık英斯拉达哈çok teknolojinin kullanıldığıyemek.PişirmeSistemleriniTercihEdiyorlar。BuAraçGereçlerleKonuklarınızınAğzınaLayıkSofisticeyemeklerHazırlayabileceksiniz。endişelerinizibir kenarabırakınveyenigelişmelerekucakaçmayahazırolun。

İndüksiyonluOcak:TemelÖzellikleri

DörtÇeşityemekyapılanIndüksiyonluocak

MutfağınızıtasarlarkenIndüksiyonluocakkullanmanızıöneriyoruz。Bu OcaklarFarklıeyleriAynı和ısıtabileceğinizGeişBirGövdeyeSahiptorler。Genellikle Siyah Modelleri olsa da beyaz ve gri modeller debulmanızmümkündür。

Genelde altmış santimetreye altmış santimeter boyutlarındadırlar。Fakat daha uzun ocaklar da bulabilsiniz。哈哈yüksek ya da tezgah yüksekliğinde ocaklar da mevcutr。

BuOcaklarıntemelÖzelliğidaha az eforla yemekpişirme.SüreciniahaetkilikılacakşekildeısıÜretiminin多赛克Bir AlanTarafındanGerçekleştirilmesidir。

İndüksiyonlu ocaklar everde gittikçe daha yaygın hale geliyor。

i̇ndüksiyonluocaklarınbeşfaydası

设置ÜstüOcaktaTavadaYemek

BuoklarıntemelÖzellikleriniÖğrendiğinizeGöreSıradaDaFaydalarınıdeğerlendirmekvar。yemeklerinizde harikasonuçlareldeedecežinizkalitelibiryatırımyapmadanevvelaklınızdabazısoruişaretleriolabilir。

  1. BuOcaklarınntakdireşayanÖzelliklerindenbiri suyuÇokhızlıısıtabilmelidir。İndüksiyonluocaksuyubirkaçdakikadaısıtabilir。BundanDolayı,伊莱克勒尼齐ÇokdahaHızlıBirekildePişirebilirsiniz。
  2. Enerjitüketimidahaazdır。DahaHızlıPişirdikleriİinocakdahakısasüreliğineaçıkkalırvedolayısıylaimüksiyonluocaklarEnerji Tasarrufu.sağ守护神。
  3. IsıtabanınaltındaolduğuİinIşiniziBitirdiğiniz和ocažınÜstünüsilebilirsiniz。OcağınsoğumasınıBeklemizeGerekKalmaz。bu da sizeoldukçazamankazandırır。
  4. İndüksiyonluocak.正义与发展党ıllıbir sisteme sahiptir。r Fıınıızıprogramlayabilirsiniz。Orneğ;Belli bir süre sonra kapanması için kurabilir ve hatta bazı modelleri telefonunuzdan dahi kontrol edebirsinz。
  5. İndüksiyonluocaklardaÖzelkaplarkulanmanızGerekir。Evinizde kullanmayı düşündüğünüz tencere ya da tavalarınızı kullanıp kullanamayacağınızı öncelikle bir uzmana sormanızı tavsiye ederiz。Paslanmaz çelik mantıklı bir tercih olacaktır。

İndüksiyonlu Ocak İle Elektrikli Ocak Arasındaki Farklar

İndüksiyonlu ocak üstüne makarna suyu haşlama

Bu Iki Tipin de Boyut,EstetikÖzellikvekullanımaçısındanbenzeştiklerinoktalar bulunuyor。FakatGözÖnündeBulundurmanızGerekenFarklar da Yokdežil。

Önceden de bahsettiğimiz gibi,Indüksiyonluocaklaryemekleri dahahızlıpişirir。Elektrikli Ocakta Su Kaynatmak 11 DakikaSürerken,IndüksiyonluOcaklardaBuSüreyAklaşıkdörtdakikadır。Yani Elektrikli Ocaklar Daha Fazla EnerjiHarcamaktadır。

Ayrıca, elektrikli ocakları temizlemeden önce soğumalarını beklemeniz gerekeceği içinYemek Yapma.Ve TemizlikSürelerinizdeBirUzamaGörülür。

儿子奥拉克,Indüksiyonluocaklardahapahalıdır。fakat buyatırımıyapmanızadeğer。Tabii Bir de Uzun Vadede Enerji Tasarrufu Sayesinde IkisiArasındakifiyatfarkınıdengeleyebilecežinizideunutmayın。

İndüksiyonluocaklardayenigelişmeler

松下雅达西门子吉比马卡拉丹görebileceğimiz üzereev otomasyon sistemleriyleBirlikte EvAraçlerçlerindedeÇeşitliGelişmelerGörülmeyeBaşlandıbu ocaklarartıkyalnızcayemekleriısıtmaklakalmıyor,AynızamandaısıyıAyarlıyorvetartıGöreviGörerekyemeğinağırlığınıdeösyyebiliyor。

BununYanıSıra,伊梅·内齐贝斯卡Bir Odadan Kontrol EdebilmeniziSaïlayanTelefonlauzaktanbağlanmateknolojileri de bulunuyor。

奥拉拉克之子,埃克兰达·塔利莱里inceleyebileceğinizi de belirtelim。哈利卡大小değil米?

  • AA。vv.:Electrotecnia,Akal,2001。