IkeaTezgahları - Bu 4 ModeleBayılacaksınız

30月30日,2020年
Ikea'dakiÇokÇeşitliTezgahlarSizinİineçimyapmayıdahada zor HALE GetireCek。

Mutfak,zamanımızınÇoğunugeçirdiğimizmekanlardan biri。TabiiÖzellikleyemekpişirmetutkunuysak。Mutfaklar Genellikle YemekOdasıIleNegregreşekildeTasarlanıyor,BöleceÖnceyemeğihazırlamamızavesonra da orada yemize IzinVermişoluyor。BuTürmutfaklarda,Dožalolarak,宜家TezgahlarıArasındadaıklıklaGöreceğimizTarzda,Kaliteli Bir Tezgaha Sahe Olmak Ise,Neredeyse Bir Zorunlulul。

Ancak Mutfaklar,AynıZamandaHyhergün,Günlük奥拉克kullandığımızBirÇalışmaAlanıSaslında。esas olarak,mutfak malzemeleriyleçalışmakveözelliklefarklımutfakeşyalarınısaklamakvedepolamakİstasyonGörevineDeahipOluyorlar。BunuGözÖnündeBulundurduğumuzda,她的zaman她türlüdurumakarşıtimatvetayanıklıolmalarınıdebirşekildesaȱlamamızgerekiyor。AyrıcanemeveyükseksıcaklıklaradaolukçadayanıklıolmalarıGerekiyor。

她的GeçenGün,Daha Fazla Mutfak Stilei Ve Mutfak Malzemesi ModelleriPiyasayaÇıkıyor。Karar Verirken,Önceayanıklılık,Estetik VeBakımıGözönündeBulundurmanızGerekiyor。Çünkü,AralarındaÖzelBakımGerektirenBazıMalzemelervar。

BuÇerçevedede,BazendoğruTezgahıUlmmakzor Olabilir,ÇünküPiyasadaÇokFazlaSeçenekvar。Bugünküyazımızda,evinizİmükemmelolanıseçmenizeyardımcıolacakşekilde4 Tane IkeaTezgahındanBahsedeceğiz。

1.MeşeTezgah:Hammarp

HiçbirekildeTereddüteyerVermeyeCekBiçimde,AhşapÜrünler.,MutfakiçinnensıkKullanılanMalzemelerdenBiri。Bunun Nedeni,AhşabınGörselOlarakSıcaklıkverahatlıkHissiVeriyorOlması。MeşeRenginin,Dokusunun ve GenelYönününTonları,AïacınKaçyaşındaOlduğunaDabüyükÖlçüdeBağlıoluyor。TümBuÖzellikler,蒂扎哈BirKişilikKazandırmışOoluyor。

MeşeTezgahlarındezavantajı,ÇokFazlaBakımGerektirmeleri,ÇünküahşapnemiÇokfazlaemiyor。bu nedenle,butezgahıÇamaşırsuyuile temizlemeli vemümkünolduğuncauzunsüreiyiuidurumda tutmakiçinAradaBirdefırçaIledozunualmalısınız。

Ahşaplailgiliavantajlıolanşeyegelince,Genelliklediğermalzemelerdendahabüyükve dahayožunolması。Ayrıca,Daha EkonomikOlacaktırvedarbelereKarşıÇokdahadayanıklı。

哈马尔普蒂斯加,yazlık.veya.İskandinavhavası.olan mutfaklarlamükemmelbir uyuma sahipolacaktır。Bununla Birlikte,Sahu Bir Renk de Herhangi Bir Stile Tam Olarak UyumSažlıyor奥拉克,ÇünkübukGerçektendeÇokyönlübirrenk。Bunun daÖtesinde,Neme VeYüksekSıcaklıklaraKarşıÇokayanıklıBirÜrün。MeşeninBirdiğerArtıTarafı,DahaGüçlüveGeçirgen奥米南BirYüzeyoluşturması。

butezgahıngünlükBakımı,ahşaptemizreyiiciÜrünlerdenBiri IleHafifçeNemlendirilmişbirbez gerektirecektir。ZamanlaGüzelBirBiçimdeParlaklıkKazandığındanMeinOlmakİin,Ahşabınızabehandlayağıilebakımdayapın。Tezgahlarınızaiyibirparlaklıkkazandıracakve daha uzunsürekullanmakiçinkoruyacaktır。

ahşaptezgahlaroldukçaşık。

2.TaşBenzeriSiyah IkeaTezgahları:Ekbacken

BuAslındabir laminat tezgah。Ancak Bu Malzeme,Fiyat eTiketineBakıpneoluğunuokumazsanız,IlBakışta大小TaşBirTezgahGibiGörünecektir

Çokayanıklıolan butezgahınbakımıdoolukçakolay。DüzÇizgilerive Siyah Rengi Ile达哈现代MutfaklarlaMükemmelBir Uyuma SahepOlacaktır。Daha daÖnemlisi,儿子Dönemdekidrendlerde Daha FazlaKullanıcınınGüçlübüçlübirkontrastyaratmakadınabeyaz dolaplarla birlikte siyah tezgahkullandıřınıgösteriyor。düzgünvezarifyapısıyla,Kesinlikle enSevdiğimizMutfakGörünümlerindenBiriOlacaktır。

Laminat,AynıZamandaSert Bir Malzeme。Ancak,Doğrudandoğruyabu tezgahlarasıcaktencereveya tavaKoymamanızGerekir。isı,bu tip tezgahlarabüyükZarar Verebilirve tencerenizin veyatavanızınaltındakioluklarınveşekillerinizleritezgahınüzerindekalabilir。

AyrıcaaşındırıcıkimyasalÜrürünlerkullanmak dazararlıolacaktır,kesmetahtasıolmadandožrudantezgahÜzerindeHerhangiBir KesmeIşlemiYapmamalıveyüzeyiÇizebilecekTemizlik Malzemeleri Kullanma Konusunda da DikkatliOlmalısınız。

GünlükBakımıİinTekyapmanızGerekenNemli Bir Bez Veya Sabunlu Bir TemizlikSüngeriyleBuÜrünüsilmek

Laminat IkeaTezgahları.

3. BeyazMermerGörünümlüIkeaTezgahları:Ekbacken

AhşapGibi,美女veya花岗GibidožaltaşlardaTezgahÜstüiçinKullanılandimğerMalzemeler。Ancak,Montaj,Nakliye VeKullanılanMalzemeninYüksekDeğeriNedeniyle,GenellikleOldukçaPahalıdırlar。

HalBöysyken,宜家,MermerGibiGörünenBeyazLaminatTezgahıSunuyor。Çokdaha uygunfiyatlıolanbuÜrününüzerindekiKaplamaNedeyseAynımermerGibiGörünüyor。

梅勒尔,Bir EviGüzellikvezarafetleSüsleyenBir Malzeme。AynıZamanda,Mermer,MutfaklarIçindePopülerBirTasarımTrendi Haline Geldi。Sadece Duvarlar,Dolaplar Ve Diaer NesnelerIçindeğil,AynıZamandaTezgahGibiÇalışmaAlanlarıİndeSıklıklaKullanılıyorArtık。

Calacatta,Hassas BeyazBirGörünümeVekibarÇizgilereahipBirMermerTürü。şÜphesizmutfakİshikabirseçimolarakgörülüyorvekullanılıyor。

butezgahıngünlükbakımınıyaparken,Sadece lekeleritemizlemekİtzgahınızınemlibir bir bezle silin。Asla bu tezgahtaaşındırıcıürünlerkullanmayınveÇiziklerbelirginolacağıiçintelve ocalamasüngerlerindendekaçının

Mermer IkeaTezgahlarıoldukçaPopüler

4. BetonTarzıIKEATEZGAHLARı:EKBAYEN

Mutfaklarda Beton Tezgah Kullanmak,儿子DöneminenPopülerdrydlerindenBiri。Beton,mikro.Çimento.,DožalBeton,Renkli Beton,MatYüzeyler,Parlakyüzeylervb。Gibi Bu Yola Gitmenin PekÇokFarklıTürlüyoluvar tabii。

Bu Tezgahlar,Yeni NesilTasarımAnlayışınınyArattığınendüstriyelveöncügörümeSaheputfaklarlaÇokİleşleşmek

Ikea'da,DiaerGerçekTezgahMalzemelerdenÇokdahaekonomik olanVeÇokdožalGörünümlübirbetontarzıtezgaholan ekbacken tii tezgahlar var。Bu Tezgahlar da,GüzelBirtarzıGüzelBirFiyataArayanlarİinBirBaşkadoğruÇözümyoluolarakdüşünülebilerer。

TaşTezgahAlmayıdüşününüyormusunuz?

şimdi,mutfağınızİbu te te te b b b b丹梅克斯特米尼斯?