açıkmutfakmıklasikmutfakmı?

13Eylül,2019
açıkmutfakmıyoksaklasik mutfakmıistediğinizekararvermiyorsanız,buyazımızabirGözAtın。Karar VermenizeYardımcıolmakİhieleSeçeneğindevantajlarındanvedezavantajlarındanbahsedecežiz。

“AçıkMutfakMıyoksaklasik mutfakmıdahaiyi?”Tartışması,ev dekorasyonu konusunda enelÇoktartışılankonulardan biri。她的ikiseçeneğindeartılarıveeksileriolduğuİuiçin,mutfağıaçıkya daKapalıtercihetmeye karar vermek她的赞同Çokkolayolmayabilir。İhtiyaçlarınızayygun olanseasçeneğekararverebilmenizİsçinbuyazımızdaaçantkveklasikmutfağınavantajlarındanvedezavantajlarındanbahsedeceğiz。

açıkmutfakkonsepti

EğerAçıkMutfakkullanmayıtercihediyoranız,Buranınevin geriKalanıIleyumİundeanHyçundanMeinOlmalısınız。evin dekorasyonu vetarzıylaÇatışankeskinbirgörselfarklılıkhoşolmayacaktır。BuYüzdenuygun renk,Zemindöşemesi.ve MateryalleriSeçerek,伊门迪瓦尔alanlarıylauyumlu bir mutfakoluşturmalısınız。

AçıkMutfakkonseptininArtıları

Evi Daha Havadar Hale Getirir。Eğereviniz.Küçükse.duvarlarla evibölmemekmantıklıbirfikirolamilir。açıkmutfak ya dakapalımutfakarasındakararvermeyeçalışırken,达哈fazla alanyaratmayısaȱladıklarıiçinküçükevlerdeaçıkmutfağındahakullanışlıolduğunuunutmamanızgerekir。

gritonlarındaşıkavizeliaçıkmutfak

açıkmutfakkullanmak dahaaydınlıkalanyaratacaktır。Işıklarduvarlardandaha serbest birşekildegeçer,bundandolayıpencerelieriolmayan yadožalışıkalmayanmutfaklarıaydınlatmakİninaçıkMutfakTercihetmek DahaMantıklıLacaktır。

açıkmutfaktayemeklerinizi de daha Kolaypişirsiniz。布拉达S.Ofrayıkurupkaldırmakve servis yapmak daha Kolay olur。SonuçtaÖnünüzdeduvar gibi Bir Engel Olmayacak。

Kalabalıkyaşananevlerde deaçıkmutfakdahaYararlıolacaktır。Aileüyelerievişlerinedaha KolayYardımcıolur,yemek yaparken dahi sohbete devam edilir ve yemeksonrasıkahvehazırlanırkendekimse sohbetten Geri Kalmaz。

Açıkmutfakkonseptinin eksileri

açıkmutfağındezavantajlarınınenbaşındaKoku问题Geliyor。Fakat(Çok)Iyi BirAspiratörbumeseleyiÇözebilir。aspiratörkonusundadekoratif modelleri tercihedebilecežinizgibi dolapİliplenentipleri de deneyebilirsiniz。

SetÜStüAspiratörlerdeOldukçaPratiktir。Sessiz Bir ModelsSeçtiğinizdenemin olun。ensevdiğiniztelevizyonprogramınıizlerkenuğultuduymak istemezsiniz,değilmi?

açıkmutfak konseptinin birdiğerolumsuzyanıise,mutfağıdüzenesokmayızorlaştırması。açıkmutfaklarda她şeyinsüreklidüzenlitutulmasıveBulaşıkların.DaimayıkanmışolmasıGerekir。Tabii BuDezavantajıdahadüzenlibiriolmakİinbiravantaja daÇevirebilirsiniz。

işıklıahşapdekorlu Mutfak

KlasikKapalıMutfak.

KapalıMutfaklarGenellikle Daha GelenekselMutfaklardır。Bu Iki MutfakTarzıArasındaKararVermeyeÇalışırken,Bir Yerin OdaOlmasıİin,Oranındörtduvar ve Bir BirKapıyaIhtiyaçueyduğunuunutmayın。Klasik Bir MutfakSizeısızavantajsažlarvebahsettiğimizdörtduvar sayesindeKapalıbiralanolmasınınGetizdiğiArtınian,BurasıiçinÇokdahaFazla RenkSeçenežinizolur。

KapalımutfakkonseptininArtıları

DahaFazlaÖzgürlük。MutfakKapalıbirodaşeklindeolduğuİinevin geriKalanıylauyumluolmasınagerek yoktur。MutfaktakullanılanmateryalleerleiStediğinizGibiOynayabileceȱinizGibi,Renk Tercihlerinde de伊申GeriKalanınıGönündeBulundurmanızaGerekYoktur。

Yemek Yaparken Daha Fazla Alan。Yemek Yaparken.düzenliolmakesastır,bunu biliyoruz。Tabii BunuSöylemesiYapmasındanDahaKolay,Bunu da Biliyoruz。KapalıMutfağınArtılarındanBiri,MutfažınKapısınıKapattığınız和anibareniçeriyleilgili hesap vermeniz gerekmemesidir。enazındanbirkaçansiyeliğinedažınıklığınızıdoyasıyayaşayabilirsiniz。

Koku ve Duman Sorun Yaratmaz。Duvarlar她şeyigizler ve她的karnabaharkaynattığınızdayadakızartmayaparkenyažıyaktığınızda咖啡园杜曼·埃·ÇekmekZorundadeğil。

Kapalımutfağınbirdiğerartısıdeyazeşyalar。她的Zaman MutfakKapısınıKapatmakGibiBirSeçeneğinizOlduğuİnizolduğuİyalarınızınGüzelOleupolmadığıyA1Ayorğğğğğgğğğ

Beyaz ve GriTonlarında现代Mutfak

Kapalımutfakkonseptinin eksileri

Klasik Mutfaklar,GenellikleKullanışlıAlanlarıIşgaleverler。İşgalettikleri艾伦evinizde dekorasyonbazındadežişiklikyapmanızangelol。

Klasik Bir.mutfakta temizlikVe Yemek YapmaişlerideOldukçaIzoleBirşekildeGerçekleşirVe BuIşleriyaparkenMechuren AilenizdenAyrıKalırsınız。BundanDolayıdabazenKalkıpulaşıklarıyıkamayaÜşenir,BirşeyleriKaçırmamakİtharadaotUrmayaDevam Ederiz。

açıkmutfakmıyoksaklasik mutfakmıistediğinizekararverirken,yalnızcaduvar olupolmamasınıdüşünmeyin。yaşamttilzınızı,ayileyaşantınızıvekarşılaşacağınızsonuçlaraRağmenevinizde radikaldežişiklikleryapıpyapmayacağınızıninyboyunadüşünün。

[特色后URL =“https://mideCoracion.com/cocina/decoracion-para-cocas-modernas/”]