Kullanım hukum ve koşulları

1.Kimlik bilgisi verisi

比尔基Toplumu Hizmetleri ve Elektronik Ticareti ile ilgili 11 Temmuz tarihli ve 34/2002说ılıyasaya戈尔,web sitesinin sahibi GRUPO M CONTIGO SL 'nin B37527900 VKN (Vergi Kimlik Numarası)ile Calle Concejo, 13日2º,13日37002º,萨拉曼卡adresinde olduğu 146 tarihli 20-08-2013。Dosya, 442年。分会,0。Kitap已经info@mcontigo.com电子邮件adresi ile萨拉曼卡Ticaret Sicili 'ne凯ıtlıolduğu belirtilmektedir。

2.Kullanıcının kabulu

Bu hukum ve koşullar, GRUPO M CONTIGO SL 'nin www.decoyasam.com isimli web sitesinin kullanıM kurallarınıduzenler。

Web sitesine erişim ve kullanım, bu hukumler, kullanım koşullarıve gizlilik politikasının, kuşku丫da sınırlama olmaksızın喀布尔edilmesini icermekte olup, kullanımımevcut yasanın燕ısıra一şğıda belirtilen koşullara da tabidir。

GRUPO M CONTIGO SL, yapı土地ı各次ı,sunumu ve kullanıM koşullarında olduğu gibi onceden haber vermeksizin, herhangi bir zamanda web sitesinde你艾伦bilgilerin uzerinde değ我şiklik ve guncelleme yapma hakkınısaklıtutar。Kullanıcıotomatik olarak web sitesine eriştiğ我安达yururlukte olan Kullanım koşullarına英航ğlıolacaktır, bu yuzden Kullanıcı守护神,Kullanım koşullarınıve hukumlerini periyodik olarak okumalıdırlar。

3 Yasalar

基因要素bir kural olarak, GRUPO M CONTIGO SL ve bu sitenin telematik hizmetlerini kullanan Kullanıcı守护神arasındaki伊犁şkiİspanyol yasalarına ve yargıına tabidir。

4.Kullanma ve kullanıcıerişimi

Kullanıcıbu siteye erişim sağlayarak, GRUPO M CONTIGO SL丫哒我ştiraklerinin herhangi biriyle hicbirşekilde我ş伊犁şkisinin olmadığınıbelirtir喀布尔埃德尔。

5.Fikri年代ı奈mulkiyet

Web sitelerin iceriklerinin fikri mulkiyet hakları,grafik tasarımları,logolarıve kodlarıGRUPO M CONTIGO SLşirketinin mulkiyetindedir ve bu yuzden, Web sitesi kaynak olarak belirtilmişolsa胆汁,GRUPO M CONTIGO SLşirketinin yazılıizni olmadan公司ğaltıM dağıtıM, iletim, donuş嗯丫da iceriğiyle ilgili diğer herhangi bir faaliyette bulunmak yasaktır。

GRUPO M CONTIGO SL, dunyanıyerinde n,但web sitesinde耶ınlanan iceriğ在kullanıM haklarının, surekli olarak, tamamen ve herhangi bir sınırlama olmaksızın yasal在野阵营sahibidir。Ozellikle, fakat bunlarla sınırlıolmamak kaydıyla, GRUPO M CONTIGO SL tamamını丫da bir kısmıı公司ğaltabilir, pazarlayabilir,耶ınlayabilir, tercume edebilir,耶ınlayabilir, basabilir, değ我ştirebilir, donuşturebilir, iceriklerin uzerinde uyarlama ve guncellemeler yapabilir ve净化ucuncu taraflara kullanıM ve dağıtıM haklarıvermek uzere sozle duzenleyebilirş我。

6.Web sitenin iceriğ我

GRUPO M CONTIGO SL, web sitelerinde你艾伦bilgileri guncelleme, değ我ştirme丫da bertaraf etme净化belirli kullanıcı守护神ın bu bilgilere erişimini sınırlama丫da reddetme hakkınısaklıtutar。

GRUPO M CONTIGO SL, ucuncu taraf web sitelerinde你艾伦ve GRUPO M CONTIGO SLşirketine河中的小岛herhangi bir web sitesindeki“bağ兰特ı守护神”aracılığıyla erişilebilen bilgilerden sorumlu değildir。GRUPO M CONTIGO SL web sitelerinde bulunan linkler“丫da diğer网络sitelere yonlendiren linklerin bulunmasısadece bilgilendirme amaclıdır ve herhangi bir oneri davet丫da tavsiye icin değildir。

在yazarlarİceriğı,gonullu olarak, eserlerin mulkiyet haklarınıorijinal kaynağın rı咱ıolmaksızın公司ğaltılmaı贡品olmak kaydıyla GRUPO M CONTIGO SLşirketinin mulkiyetine bı爱ır。

Web sitesine katkıda bulunan她yazar kendi makalelerinden ve bu makalelerde dile getirilmişolan fikirlerden sorumludur。丁钠橡胶ek olarak,耶ınlamak istediğ我tum icerik yazarlarıdaha一旦GRUPO M CONTIGO SL. tarafından yasa dışı丫da en azından uygunsuz olarak nitelendirilebilecek iceriklerin tespit edilmesine yonelik herhangi bir sorumluluk ustlenilmeden gozden gecirilecektir。Bununla beraber, GRUPO M CONTIGO SL,儿子olarak耶ınlanan icerik ve耶ınlanan icerikle ilgili olan kullanıcınıdavranışıicin sorumluluk喀布尔etmez。

Fikri mulkiyet haklarını丫da ucuncu tarafların haklarınıihlal edebilecek icerikler瓦萨,mevcut duzenlemelerde belirtildiğ我gibi ve yetkili kurumun da uygun gorduğu uzere GRUPO M CONTIGO SL, web sitesinden geri cekilecek丫da erişimi engelleyecektir。

İ消除sitesi sağlıkıve t p konularında比尔基icerebilir。艾伦bilgilerin bir doktor Burada装丫da英航şka bir sağl kıuzmanınıtavsiyesinin yerine gecmesi amaclanmamıştır。Kullanıcıbir hastal kı丫da sağl kısorununu teş他etmek icin web sitesinde耶ınlanan bilgileri kullanmamalıdır,她扎曼doktorlarına丹ışmal dıır。

Web sitede sağlanan icerik, tamamen比尔基vermek amaclıdır,有kullanıcınıkarar vermesi icin yeterli değildir。

6.1 Gorsel icerik

Grafik icerik, Fotolia©ShutterStock Inc。Tarafından alı南lisans kapsamındadır ve kullanımıbuşirketler ile imzalanan sozleşmenin hukum ve koşullarına uygundur。

Lisans verenler tum sahiplik haklarınıve卡尔ış颧骨ınıkorur。Bu病重卡尔ış颧骨telif hakları,ticari ve决断lisans sahiplerinin diğer fikri mulkiyet haklarıile kapsanmakta ve korunmaktadır。

Eğer bir有意者ğrafcıysanız ve bu sitede耶ınlanan有意者ğraflardan巴兹ı守护神ınısizin olduğunu duşunuyorsanız, lutfen hemen bizimle iletişime gecin。艾茵·ışekilde yazarl kıkonusunda奔驰bir durumla冰斗şılaşılırsa, o yazıweb sitemizden derhal kaldıılır。

GRUPO MCONTIGO SL, birlikte卡尔ışı局域网yazarların kotuye kullanımından做ğabilecek lisanssız有意者ğrafların olaıtelif hakkıihlallerinden sorumlu tutulamaz。

博伊尔bir sorumluluk decoyasam.com一个birlikte卡尔ıştığıyazarlara aittir。

GRUPO MCONTIGO SL, olaıihlalleri onlemek icin icerikleri埃尔ıntılıbirşekilde inceler。Herhangi bir telif hakkıihlalinden haberdar olursanız, lutfen比士风hemeninfo@mcontigo.comadresinden齿龈şın。

7.Feragat

GRUPO M CONTIGO SL, web sitesinin kullanıMından丫da burada verilen bilgilere dayanarak yapı局域网herhangi bir我şlemden kaynaklanarak ortaya cıkacak hicbir zarardan sorumlu değildir。

Bu web sitesi要点(14)丫şından buyuk kullanıcı守护神ıhedef alır ve herhangi bir yetkisiz erişim丫da kullanımdan sorumlu değildir。

8.İhlal bildirimi

Herhangi bir kiş我丫da kuruluş,web sitesinde耶ınlanan iceriğ,fikri丫da sı奈mulkiyet haklarınıonurunu, gizliliğini, imajını丫da英航şka bir hakkıihlal ettiğine阿齐兹·伊南ıyorsa, bunu web sitesinde listelenen iletişim yontemlerinden Herhangi比利ile konu bolumune“在野阵营ihlali yazarak GRUPO M CONTIGO SLşirketine bildirebilir ve bilgilerinin geri cekilmesini isteyebilir。

Lutfen,şğıdaki bilgileri sağ曼ın onemli olduğunu沙丘状积砂onunde bulundurun:

  • Yururlukte olan, mevzuatla korunan ve ihlal edildiğine阿齐兹·伊南ı局域网hakların belirtilmesi。
  • GRUPO M CONTIGO SL 'nin bulabilmesi icin,但他konusu haklarıihlal ettiğ我iddia edilen iceriğbelirtilmesi。
  • GRUPO M CONTIGO SL 'nin kişiyle丫da kuruluşla iletişime gecebilmesi icin, ikamet adresi,电子邮件adresi丫da电话numarasıbelirtilmesi。
  • Bu病重bir kiş我丫da kuruluş联合国,艾伦bilgilerin做ğbildirimde装俄文ve eksiksiz olduğunu belirterek, ihlal edildiğ我iddia edilen hakların sahibinin kendisi olduğunu丫da sahibi olan kişinin yerine hareket etmeye yasal olarak yetkili olduğunu beyan etmesi。
  • Nufus Cuzdanı,pasaport丫da kimliğini菅直人ıtlayan英航şka bir resmi belgenin bir kopyası。

GRUPO M CONTIGO SL, talebi inceledikten sonra bu病重birş唯有ın丫da kuruluş联合国gecerli nedenleri olduğunu ve rahatız edici iceriğ在kaldırılmaınıtalep etmesinin gerekli olduğunu duşunurse, web sitesinden derhal silinmesini ve boylece diğer kullanıcı守护神,净化onbellek tarafından达erişilememesini sağlayacaktır。

9.Kapsam

Bu sitede你艾伦herhangi bir icerik anlaşma sozleş我丫da benzeri materyal,İspanyol yasalarına tabidir。Bu web sitesini ziyaret伊甸园ve burada sunulan herhangi bir hizmeti kullanan丫哒艾伦herhangi bir kiş我丫哒kuruluş,herhangi bir英航şka yargıyetkisinden feragat埃德尔ve ortaya cıkabilecek herhangi bir celiş我丫da hukuki ihtilafın cozumu icin萨拉曼卡Şehri Mahkemeleri 'ne gitmeden一旦萨拉曼卡Ticaret ve Sanayi odaıTahkim Mahkemesi 'ne英航şvuracaktır。