L GİZLİİK波尔İTİKASI

SLU, CIF B37527900 GRUPO MCONTIGO amacıKişisel Bilgilerin Korunması英航şılı吉隆坡15/1999说ılı15咸海kıtarihli Teşkilat Kanununda belirtilmişolan, bu kurumun我ş俄文amaclarınıyerine getirmek icin GRPI高(Korunan比尔基基因要素Sicili)凯ıtlıKişisel比尔基dosyalarınıvarlığınıkullanıcı丫bildirir。

KİŞİ选取BİLGİlİN冈İlmİKAYDI

Birşahsa英航şvurmak ve但他konusu kuruluştarafından sunulan urun ve hizmetlerle ilgili比尔基almak icin kişisel bilgilerin gonderilmesi zorunludur。Bilgilerin河中的小岛olduğu kiş我14丫şından buyuk olduğunu beyan埃德尔。

İstenen kişisel bilgileri vermeyi reddetme veya mevcut比尔基koruma politikasını喀布尔etmeyi reddetme, aboneliğ我kaydıveya bu kuruluştarafından sunulan urun ve hizmetlerin alınmasınıengelleyecektir。

英航şKişisel Bilgilerin Korunmasılıklı15/1999说ılıTeşkilat Kanununun 13咸海kıtarihli beyanına戈尔gonderilen Kişisel Bilgilerin, 21咸海kı1720/2007说ılıKraliyet Kararnamesi olan LOPD 'nin Gelişim Duzenlemelerinde你艾伦tum guvenlik onlemlerini uygulayan Calle Consejo 13日,37002年,萨拉曼卡adresindeki GRUPO MCONTIGO ile ilgili dosyalara dahil edileceğini beyan ederiz。

版本BİLENİLGİlİN做ĞRULUĞU VE GERCEKLİĞİ

SLU GRUPO MCONTIGO,大家真实gonderen kullanıcıgonderilen verinin做ğruluğu, gercekliğ我uygunluğundan sorumlu olan tek kişidir ve GRUPO MCONTIGO, SLU bu konuda hicbirşekilde sorumlu tutulamaz。

Kullanıcısağ小伙子ığıkişisel bilgilerin做ğruluğunu, gecerliliğini ve gercekliğini garanti埃德尔ve bilgileri基尔ğ因斯guncellemeyi taahhut埃德尔。

Kullanıcı凯ıt veya abonelik格式ında eksiksiz已经做ğ俄文比尔基vermeyi喀布尔埃德尔。

SLU, GRUPO MCONTIGO kendi yapısının dışında ve diğer kaynaklardan belirtilen verinin做ğruluğundan sorumlu değildir ve bu nedenle但他konusu bilgilerin kullanımından kaynaklanabilecek varsayımsal凯ıplarla ilgili herhangi bir sorumluluk喀布尔etmez。

SLU, GRUPO MCONTIGO bilginin dışkaynaklardan geldiğ我herhangi bir zamanda GRUPO MCONTIGO SLU大家sağlanan bilgilerdeki hatalar, kusurlar veya eksikliklerin bir sonucu olarak kullanıcınımaruz kalabileceğ我herhangi bir zarar veya凯ıptan muaftır。

BİLGİNİUCUNCUŞAHISLARLA PAYLAŞILMASI

SLU, GRUPO MCONTIGO kullanıcıbilgilerini ucuncuş啊ıslarla paylaşmayacaktır。Bununla birlikte, bilginin英航şka bir我şletmeye sunulmasıdurumunda, etkilenen kişinin onceden onay vermesi talep edilecektir。

ERİŞİM HALARININ KULLANIMI、REFORMUİPTALİVEİTİRAZI

Erişim haklarınıkullanımıreformu, iptali ve itirazınıda iceren她turlu iletişim posta yoluyla GRUPO MCONTIGO, SLU, Calle Consejo 13日,37002年,萨拉曼卡adresine丫da e-posta yoluyla info@decoyasam.com adresine, konu坐在ırında”比尔基Koruması”belirtilerek iletilebilir。但他konusu haklarıkullanmak veİspanya比尔基AjansıKoruma Dairesi 'nin 19 Ocak tarihli 1/1998说ılıtalimatına uymak icin, kullanıcınıkimlik fotokopisini GRUPO MCONTIGO, SLU大家gondererek veya gecerli herhangi bir英航şka yasal yontemi kullanarak kimliğini做ğrulamasıgerekir。

BİLGİGUVENLİĞİONLEMLERİ

SLU, GRUPO MCONTIGO yasal olarak gerekli olan ve LOPD 'nin Gelişimi RD 1720/2007'de listelenen Kişisel Bilgilerin guvenlik koruma seviyelerini benimsemiş行动。Bununla birlikte, LOPD用安娜hatlarıverilenlere戈尔sona eren kişisel bilgiler icinşifreleme yazılımıkullanıcıkı年代ıtlama, guvenlik protokolleri ve suresi多兰kullanıcıveşifreler gibi teknik onlemlerin dışında儿子nesil guvenlik duvarıgibi英航şka ek aracların燕ııra, GRUPO MCONTIGO, SLU大家sağlanan kişisel Bilgilerin kotuye kullanımını,değ我ştirilmesini, bu bilgilere yetkisiz erişilmesini ve卡尔ınmasınıonlemek icin tasarlanmışsistemlere de sahiptir。

GRUPO MCONTIGO SLU dışkaynaklardan kaynaklanan mudahale, ihmaller, kesintiler, bilgisayar virusleri,电话arızalarıveya bu elektronik sistemin卡尔ışmasındaki kopukluklardan kaynaklanabilecek olaı输家veya凯ıplardan sorumlu olmayacaktır。埃尔ıca, mevcut elektronik sistemdeki电话hatlarınıveya CIP 'nin(比尔基İşlem Merkezi),İ消除sisteminin veya diğer elektronik sistemlerin eksiklikleri veya一şırıyuklenmesinden kaynaklanan gecikmeler veya tı菅直人ıklıklardan veya ucuncu tarafların yasa dışıkesintileri nedeniyle kurumun kontrolunun dışında neden olabileceğ我zararlardan sorumlu değildirler。

ONAY VE丽

Kullanıcıkişisel比尔基koruma koşullarıhakkında bilgilendirildiğini提埃德尔布鲁里溃疡已经做ğrultuda GRUPO MCONTIGO, SLU 'nun kişisel比尔基Gizliliğ我Politikasında belirtilen amaclarını喀布尔edip onay verir。

SLU GRUPO MCONTIGO,布鲁里溃疡politikayıyeni yasama veya hukuk sistemlerine ve sektorun uygulamalarına uyarlamak icin değ我ştirme hakkınısaklıtutar。但他konusu durumda, politikanın yeni yasama organlarına veya hukuk sistemlerine ve endustrinin uygulamalarına uyum sağ喇嘛ına imkan vermektedir。但他konusu durumda, GRUPO MCONTIGO SLU、web sayfasında uygulamaya甲南değ我şiklikleri uygulamadan makul伊兰edecektir bir确定一次。