TıkanıkBorularıAçmakICIN Tavsiyeler

27尼桑2020
Borular zamanlatıkanırlar。卜durumu KONTROLaltınaalmak已经tıkanıkborularıhızlıcaaçmanızICIN neleryapmanızgerektiğinibilmenizoldukçaönemlidir。

Borularınbakımıgerektiği吉比yapılmazsa苏tesisatısisteminde素云dolaşımıkonusunda索浪çıkabilir。卜sorunlardankaçınmak阿迪娜borularındüzenliolarak KONTROL edilmesigerekmektedir。埃格尔tıkanıkborularıaçmakICIN neleryapmanızgerektiğiniöğrenmekistiyorsanız,okumaya devam EDIN。

Evinizin她yerindehijyeneoldukçaönemvermelisiniz。Tabii布努yalnızcagörünüryerlerintemizliğiILEkısıtlarsanız,yeterliolmayacaktır。ICkısımlarıntemizliği德ESIT derecedeönemlidir。苏borularınıntemizliğinigenellikleatlarız。叶林altında雅大duvarlarınardındaolmaları博伊尔井duruma YOL阿贾尔。Bundandolayı,özellikle德banyonuzu库克群岛fazlakullanıyorsanız乌尊vadede ciddi sorunlarlakarşılaşabilirsiniz。

恩植karşılaşılanproblemlerden蔽日洗手盆雅大班约区giderlerindekitıkanıklıktır。Diğer井索浪达sifonuçektiğinizde素云gerektiğihızdaboşalmamasıdır。İsterinanınisterinanmayın,TUM bunlar SAGLIKsorunlarınaYOLaçabilir。Fakatendişelenmeyin,borularınızındurumununfarkındaolmanızBUsorunlarınönünegeçmenizisağlayacaktır。

Karbonat已经Sirke ILETıkanıkBorularıACIN

DuvarınyanındatıkanıkBORU

Doğalürünleroldukçafaydalıolmakla birlikteçevreyeverilenhasarın达önünegeçer。埃格尔evinizdekitıkanıkborularıaçmakistiyorsanız,karbonat已经sirkekarışımıILEatıklardankurtulabilir已经temizliksürecinikolaylaştırabilirsiniz。

Peki布努nasılyapacaksınız?Öncelikle苏kaynatın。苏kaynadığındakarbonatıgideredökün已经井bardak beyaz sirke伊拉韦EDIN。

Sonrasındakaynattığınız宿豫dökün。Etkisini hemengöreceksiniz。卜karışımıdöktüktensonraköpürdüğünü已经库图井醇厚感yaydığınıduyacaksınız。Böylelikleborulardaki tortulardankurtulmuşolursunuz。Sonrasında哒musluğuACIN已经1 dakika游客苏玉akıtın。

TıkanıkBorularıACMA Konusunda EtkiliDiğerFormüller

İngilizanahtarı已经borular

洗手盆pompalarını达unutmayalım。BorularıaçmakICINyıllarboyunca pompalarkullanıldı。Tabii布农borularınderinliklerinde etkiliolmadığınıbelirtmemiz gerekiyor。Bundandolayı,hijyen konusundamükemmelsonuçlaralabileceğinizfarklıyöntemlerden德SOZedeceğiz。

  • 可口可乐Cola'nınBU尖端şeylerICIN NE游客faydalıolduğunubiliyoruz。卜DUNYAçapındabilinen已经ISE yarayan井ürün。Giderekolayıdökün,5 dakika BUşekildebırakın。ArdındanmusluğuACIP井肯定宿豫akıtın。
  • Diğer井çözüm德lavabonunaltında揭掉艾伦ALTkapağıçıkarmakolacaktır。Tortular genellikle BU noktada birikir。Buradan PIS苏akabileceğiICIN borununaltına井KOVAyerleştirmeniziöneririz。
  • Marketlerdesatılankimyasal URUNLERI德缎alabilirsiniz。Bunlar达güvenliçözümlersunacaktır。
  • Profesyonelürünlerkullanın。Tesisatçılardaprofesyonelürünlerbulabilirsiniz。Fakat bunlar zehirliolabileceğiICINkullanırkenoldukçadikkatliolmalısınız。

TıkanıkBorularıAçmakICIN Tavsiyeler - ÇamaşırMakinesiBorularıICINÇözümler

Çamaşırmakinesiiçinde道念苏

Çamaşırmakineleri BASbelasıolabilir!Tortu birikmesinden雅大KONTROL edilemeyen苏akışındanötürü苏tahliyeborularında索浪ortayaçıkabilir。

卜吉比sorunlardankaçınmanız阿迪娜önerebileceğimizşeylerden蔽日BUborularıdıştantemizlemeniz。布农族ICINçıkışnoktasınıgörebilmeniz阿迪娜makineyi雅娜kaydırın。İçine井电话sokarak NE游客ilerigidebildiğine马琴。

埃格尔库克群岛fazla gitmiyorsaiçindeKIRbiriktiğinianlayabilirsiniz。特立mümkünolduğuncaSERT井biçimdeITIPçekin。ARTIK hareketettiremeyeceğinizianladığınızdaçıkarın已经böylelikleçıkankirlerigörebileceksiniz。

恩甲苯基ÇözümMü?比尔Profesyonelden Destek阿林

Borularıtemizleyentesisatçı

埃格尔evinizin durumu库克群岛kötüyse已经yukarıdabahsettiklerimiz ISEyaramıyorsaprofesyonel井tesisatçıdandestekalmanızgerekir。GenellikleKIR肯迪kendine birikir已经zamanla borulara扎拉尔verebilir。

卜noktada井profesyonelinmüdahaleetmesi gerekir。Bazendoğal雅大kimyasal URUNLERI NE游客kullanırsanızkullanın,sorunuçözemezsiniz已经borularınızıdeğiştirmekzorunda kalabilirsiniz。

  • ANTUNEZ索里亚,弗朗西斯科马丁;莫拉莱斯,弗朗西斯科·何塞:ManipulaciónŸensamblaje德tuberías,IC编辑,2018。