Çerez(cookie)yasası

İnternet sitemiz Decoyasam.com, web sayfası kullanımını kolaylaştırmak için kendisinin ve üçüncü partinin çerezlerini kullanır ve böylece içeriğinin daha kullanışlı olmasını sağlar.Dolayısıyla34/2002 11 TemmuzMevzuatındabelirtilen,Sosyal bilgi servisleri ve elektronik ticaret(lssi)için(lssi)için,“Çerez”

1.CEREZLER NED所以?

Çerezler,Herhangi bir Internet网站ZiyaretEdildiğindewebtarayıcısındasaklanan ufak tekstdosyalarıdır。ÇerezlerinesasamacıziyaretettiğinizsayfalarınBilgileriniarşivlemektir。Çerezlergenelde teknik Veri,Sayfa Tercihleri,Kişiselleştirilmişiçerik,KullanımIstatistikleri,SosyalağlaraBağlantılartin,KullanıcıhesaplarınaNaEaplarınaErişimGibigibişimGibişimGibišimGibiverililireriiçereriizerireriiçererirerererirererirererirererirererirererirerirerireri。

2.BU Internet SiteSindeHangiTürçerezlerKullanılıyor?

DecoYaşamInternet网站aşağıdakiçerezlerikullanmaktadır:

Çerezler ÇerezTürü fonksiyonu GizlilikPolitikası
格里克利 耳效镜 BuçerezlerKullanıcınınOturum(Ziyaret)Verilerini saklayarak ona en eyi deneyiminsunulmasınınıSağlarar。 BurayaTıklayın(Grupo M Contigo S.L.)
Veri Analiziveİstatistik Google Analytics(分析)疯狂 BuçerezlerZiyaretSayısı,Ziyaret Edilen Sayfalar,ZiyaretEdilenBölümler,OturumSüresi,RefeSans Kaynaklar ve aramageasmişiGeçmişigibi gibi verileri saklar。 BurayaTıklayın(Google,Inc。)
BurayaTıklayın(Crazy Egg,Inc。)
Reklam 谷歌的AdSense
Criteo
Doubleclick
(谷歌)
BuçerezlerKullanınınınGördüüreklamlarınGeliştirilmesiveyönetimiiçinkullanılırlar。TekrarlamalardanSakınıpKullanıcıyaonun iLgisini jekecek reklamlar sunarak互联网deneyimlerini deneyimlerini deneyimlerini daha keyifli hale hale hale getirirler。 BurayaTıklayın(Google,Inc。)
BurayaTıklayın(crieto)
Sosyalağlarve Harici Siteler Facebook
推特
Google+
Pinterest
YouTube
disqus
BuçerezlerKullanıcıların位于Yorum ve geribildirim yazmakiçin,ana sosyalağlardakihesaplarınıkullanınınıkullanabilmelerinisağlararlar。 BurayaTıklayın(Facebook,Inc。)
BurayaTıklayın(Twitter,Inc。)
BurayaTıklayın(Google,Inc。)
BurayaTıklayın(YouTube,LLC)
(BurayaTıklayın(disqus)

3.CeserezleriNasılKapatabilirsiniz?

1.Kullanıcılar互联网SiteMizdekiçerezleriistedikleri Zaman Kapatabilirler。Çerezlerikapatmakiçin,InternetTarayıcınızınAyarlarBölümünüaçın。nasılyapıldığınıérenmekiçinLütfenAşağıdakiBağlantılaraBakın:

2.üçduncüncüsahıslarınçerezlerinikapatmakiçinLütfenYukarıdakiBağlantılaraBakın。

Grupo M Contigo S.L.üçüncü的tarafındanbuçerezPolitikasınaEkleneniçeriklerveonlarınnetlarınnetlarınnetliğihakkındabir mesuliyet bir suliyet kabul etmemektedir。

eğerbir sorunuzvarsaLütfenGizlilikPolitikasıSayfamızaBakınVeyaIletişimBilgilerimizikullanarak bize bib bir e-postaatın。