SeveceğinizidüşündüğümüçbahçeGöleti

02Eylül,2020
BuBahçeGöletiÇeşitlerinden大小UygunOlanıSeçerekBahçenizeBambaşkaBirHairavaKatmanızMümkün!

dekorasyonyalnızcaevinİindenigaretdeğil。evinizin.dışbölgelerinidekore etmek için bahçe göleti çeşitlerini incelemeye ne dersiniz? Bugünkü yazımızda, seveceğinizi düşündüğümüz üç bahçe göleti tasarımını paylaşacağız.

Bahçenize ne tarzda göletler yapabilirsiniz?Tabii Bir deböylesibir ekosistemde hangi su bitkileri veBalıklara.Alan Yaratabilirsiniz?

Bahçe göletinizi evinizin genel tarzına göre tasarlamanızı öneririz. Bu sayede, evinizin dış bölgesindeki diğer dekoratif eşyalarla bir uyum yakalayabilirsiniz.

BahçeGöletiÇeşitleri.

Bu üç bahçe göletinin temel özelliklerini öğrenmek ister misiniz? O zaman başlayalım!

Formel Göletler

AğaçlarlarlakveKareÇalılarlaetrafısarılıdikdörtgenbahçeGöleti

FormelGöletlerILKyunanistan'da OrtayaÇıkmıştır。Bunlarbahçelerinve ekinlerinsulanmasındakullanılmıştır。Bugünsebugöletlerdekoratifamaçlarlatercih Ediliyor。

YerleriÇevreileMaksimumdengeyi KurainieklerişekildeBellirleniyor。perspektif vegeometrikTasarımınAvantajlarındanyararlanılarakyapılanbubahçeGöletleriSoëuksukaynağıolarakÖnPlanaÇıkıyor。

FormelGöletlerinBahçeyeyerleştirilmesiİiniLginçBiryol izleniyor。Göletetrafındaki她şeyiyansıtanbir nevi ayna Ediniliyor。Bundandolayıbugöletlerdegenellikle bitki bulunmuyor。EğerHerhangiBir Bitki OlacaksadaGöreceSadeVeşıkolanlarıtercihEdiliyor。unudaÖnerelim:Bitkileri SimetrikYerleştirmekdekorasyonaçısındanÖnemliolacaktır。

Oval ve yuvarlak formel göletler de bulunmakla birlikte,Bu Tarz Bir DekorasyonIçinKareyadikdörtgenGöletlerTercihEderekNoktaAtışındaBulunabilirsiniz。BöyleKlasikBirGöletKurduracaksanız,BunuAklınızdanÇıkarmayın

Yerden Yüksek Bahçe Göleti

Terasın köşesinde yerden yüksek örülmüş bahçe göleti

YerdenYüksekBahçeGöletlerininBahçenizinOdakNoktasıOlacağınızdanEminiz。Bu TarzBirGöletGercihEderekSu,Bitkiler VeBalıklarıDahaYakındanGörebilir,BuManzaranınKeyfiniDahaGüzelÇıkarabilirsiniz。AyrıcaGöletinyanındaoturacak alanlar daaçabilirsiniz。

Buna ek olarak, gölet yerden yüksek olduğu için göletinizdeki balıkları etraftaki yırtıcılardan daha iyi korumuş olursunuz. Duvar alçak olursa çocuklar duvaratırmanıp.ÜStündenKoşmayaKalkabilirler。Böylebirtasarımtercihedecekeniz bunu da ununtmamanızıtavsiyeederiz。

Bahçeyle birlikte bu gölet hem bahçeyi diğer kısımlarla bağlamanızı hem de farklı seviyeler arasında denge kurmanızı sağlayabilir.Örneğin;BirbirindenFarklıTerasları,Birinden Diaerine Akan Bir SuylaBirleştiipDahaBütüncülBirEtki Yaratabilirsiniz。

Göletin tabanı ya da bakımıyla ilgili bir sorun yaşamak istemiyorsanızkazı gerektirmeyeceği için yerden yüksek bir gölet tercih etmenizi öneririz.

YuvarlakBahçeGöleti.

Ortasındakikanaldan sutaşınanyuvarlakbahçeGöleti

Yuvarlak bahçe göletleri kare ya da dikdörtgenlere kıyasla epey farklıdır. Bu göletlere genelde farklı çeşmeler ya da merkezlerine yerleştirilmiş heykeller eşlik eder. Böyle bir tasarım da çevreye baskın bir şekilde hakim olan yuvarlak şekli ön plana çıkarır.

BuGöletleryereGömülülamilecekleriGibi DuvarlaÇeviriliEeçenekleride Mevcuttur。她的ikitürlüdekenarları dekore ederek ve bitkilerle süsleyerek bahçenizde şıklığı yakalayabilirsiniz.Böylelikle doğal ortamla uyumlu bir gölete kavuşmuş olursunuz.

YuvarlakşeklitercihederekbahçenizdekiÇimenliðindekorasyonunudaBelirlemişolursunuz。GöletinetrafınaKüçükSaksılaryerleştireerekvetopražaÖbekÖbekÇiçekler.EkerekGöletinDahadaöneÇıkmasınıSağlayabilirsiniz。

Bahçe Göleti İle Uyumlu Neler Ekebilirim?

gri duvar veiçindendışarıakansu

BitkilerinihtiyaçueyacağınemoranıvedliktürdentüredežişiklikGösterecektir。Bunuakıldatutarak sizebazıharika bitkiÖnerilerindebulunacažız。

SazlıkvebazıbazkilerinsuyuniçindeolmasıfakatÇokda derinebatmamasıGerekir。Derin sulardayetişen苏BitkilerininyüzeydeDurmasıİinkayayadisekleyiciÖgelereIhtiyaçlarıVardır。

Akıntıda yetişen su nilüferi gibi bitkiler yüzeyde durabilirler. Öte yandan, su altında yetişen bitkiler göletin oksijene doyması için ideal bir alternatif olarak karşımıza çıkacaktır.

Bahce Goletleriİcin Uygun Bal kıTurleri Hangileridir?

Bahçe göleti içinde turuncu gri balıklar

Gölet su ile doldurulduktan sonra içinde balık da besleyebilirsiniz. Eğer ki göletinizin içinde bitki varsa, balıkları yerleştirmeden evvel birkaç hafta beklemelisiniz.

ÖncelikleBalıklarıbirkaçdakikalığınaGöletinİtbindeSuDolu Torbada Bekletmelisiniz。BölelikleGöletinSıcaklığınauyumsažlayabilerer。

Dayanıklılıkları ve renklerinden ötürü, kırmızı, turuncu ve sarı Japon balıkları harika seçenekler olacaktır. Ayrıca büyük göletlerde kadife balığı da besleyebilirsiniz. Bunlar suyun dibinde yaşarlar ve balçığın içindeki organizmalarla beslenirler.

Görebileceğiniz üzere, bahçe göletleri evinizin dış alanlarına bambaşka bir kişilik katmanıza yardımcı olabilir. Bu sayedeBahçenizeÖzelBirdokunuştabulunabilecežinizkesin。HadiBahçenizİlirGöletGöletırmayıDeneyin!