Cim Turleri: Bahcenizİcin Hangileri Daha Uygun吗?

18 Haziran, 2020
Düşündüğünüzünaksine库克群岛fazla CIMtürübulunuyor已经bunlarınhepsibahçenizeuyumlu olmayabilir。卜yazımızdafarklıCIMtürlerihakkındakonuşacak已经doğruolanıseçebilmeniz阿迪娜sizlereyardımcıolacağız。

BahçenizitasarlarkenekebileceğinizfarklıCIMtürlerihakkındafikir sahibiolmanızgerekir。Bunlarınhepsi birbirindenfarklıdır已经farklıözellikleresahiptir。Bundandolayı坝子托普拉克已经iklimlere达哈甲苯基uyumsağlayabilirler。

甲苯基bahçeyi甲苯基井bahçeyapan赛格居泽尔,sağlıklı已经bakımlıçimleridir。BundanötürüseçeceğinizCIMtürününVE去toprağınınfarklıözelliklerini戈兹贝达önündebulundurmanızgerekir。

Orneğ;bahcenize gelenISIKmiktarını,吉明NE卡达尔bakımgerektirdiğini,bahçenizi已经çiminiziNE ICINkullanacağınızıbelirlemeniz gerekir。

Bugünküyazımızda,farklıCIMtürlerihakkındakonuşacak已经bahçenizicin做ğ俄文cimi secmeniz广告ına巴兹ıtavsiyelerde bulunacağız。

Cim Turleri

他是我的朋友。Oldukçafarklıtürleriolmasındandolayıçeşitçeşit托普拉克türüne,kullanıma已经iklimeuygunçimenlerbulmanızmümkün。TEMEL olarakÜççeşitCIMtürübulunur:

ÇimenTürleri

Bunlar恩dayanıklıçimlerdir。她türlüiklime uyumsağlayabilir已经库克群岛fazlabakımgerektirmezler。

Sus Cimi Turleri

布鲁里溃疡Estetik ozelliklerinden dolayıgenellikle bahcelerde cim turu tercih edilir。Duzenli ve kendilerine bir贝克ım gerektirirler。Narin olmalarını燕ı年代ıra oldukca dekoratiftirler。

萨哈CIMITürleri

马Oldukca sağlam cimlerdir ve surekli kullanı冰斗şı达扬ıklıdırlar。Genellikle sahalarda kullanılırlar。

Cim Turleri ve Bunların Alt Kategorileri

BahçelerdegenellikleaşağıdaSOZedeceğimizCIMtürleritercih edilir。她蔽日yukarıdaSOZettiğimizCIMtürlerininALT kategorisinde揭掉alırlar。

圣奥古斯丁·契姆勒里:苏斯契姆勒里

曼达CIMI olarak达bilinen BUçimler乌尊ömürlüçimlerdir已经sıcakiklimlereoldukçauyumludurlar。奥尔塔yoğunluktaolan BUçimler因斯乌尊yapraklara sahiptir。

Bununla birlikte,库克群岛yoğun井miktara olmasa达居内什ışığınakarşıdayanıklıdırlar已经göreceyavaşbüyümektedirler。Fakatyoğunkullanımakarşıdayanıklıdeğildirler。

GENISyapraklıCIMtürleri

CIMHalılar:萨哈Çimleri

CIMtürleriarasında恩dayanıklıolanlarıbunlardır。年代ıcak iklimler icin idealdirler。Sarmaşıkıolarak s nıflandırı局域网bu cimler otların cıkmasınıengelleyen哟ğ联合国bir哈尔ıformunda雪人şirl。

Fakat cok fazla su gerektirirler。AvantajlarıISE下摆güneşte下摆德gölgedeyetişebilmeleridir。恩甲苯基kumlu topraklardayetişirler。

百慕大CIMI:Çimenler

百慕大CIMIKOYUyeşildir已经BUözellikleriylediğerCIMtürlerindenayrılırlar。Fakatkışlarırenklerini yitirirler。Bundanötürüsonbaharaylarındatekrar ekilmesiönerilir。

她病重toprağauyumsağlayabilirler已经yoğuntrafiğekarşıdayanıklıdırlar。儿子olarak,boceklereve hastalı美妙的冰斗şıda达扬ıklıbir cim turu olduğunu soyleyebiliriz。Bahçelerde已经parklarda恩植gördüğünüzCIMtürüBU百慕大çimleridir。

Eğer iyi bakarsanız oldukca guzel ve kaliteli bir cimlik alan elde edebilirsiniz。

Yeni ekilmişğal cim

票价Kulağı:SUSÇimleri

Bunlar乌尊ömürlübitkilerdir已经karanlık,nemli ortamlara oldukca iyi bicimde uyum sağlarlar。Tabii布农雅妮SIRAışığakarşı达toleransgösterirler。KırılganolduklarıICINüstlerindeyürünmeyeuygundeğildirler。库克群岛fazlabüyümezler已经“哈利”şeklindeolmalarınıisterseniz库克群岛fazlasulamanızgerekir。

ÇavdarCIMI:萨哈Çimleri

Bu belki de bahce dunyasında en bilindik ve在科钦tercih edilen cimlerden biridir。Diğer cimlere kıyasla ortalama miktarda苏gerektirir, yuksek年代ıcaklı美妙ve guneşışığına冰斗şı达扬ıklıdır。

FakatotlarınbüyümesineelverişliolduğuICINdüzenli已经本页Özel井贝克ı米gerektirir。

科钦yı会kıbitkilerden olan bu病重de哟ğ联合国举办c你们şil rengiyleı凹地。埃尔ıca,YIL博宇harikagörünümlerinden井赛格yitirmezler已经育空塞克trafiğekarşıdayanıklıdırlar。

Seyrek ve uzun cim turleri

Benimİcin En Uygun Cim Turleri Hangileri吗?

大小en uygun cim turunu sececeğinizde oncelikle erişebileceğiniz farklıcim turleri hakkında araştırma yapmanızıoneririz。

Bunun燕ııra,uzmanlaradanışmalı已经tavsiyelerinialmalısınız。Tabii BUyazıyı大小yardımcıolabilecek坝子tavsiyelerde bulunmadan bitirmemizmümkündeğil。

Oncelikle cimlerinizin雪人ştiğ我cevre hakkında fikir edinin。她的cim turu科钦yuksek丫da科钦duş英国年代ıcaklıdayanamaz拉拉·金。Sececeğiniz cimin ortama uyum sağlayabileceğinden emin olmalısınız。

Sonrasındatoprağınızıturu hakkında da fikir sahibi olmanız gerekir。

ÇimlerinNE游客sulamagerektireceği德井diğerkonu。坝子çimlerindiğerlerinekıyasla达哈库克群岛sulamagerektirdiğiniunutmayın。Bundanötürüsizinseçeceğiniz吉明去NEsıklıkla已经NE miktardasulanmasıgerektiğinibilmeniz SART。

BahçenizeayıracakNE游客vaktinizolduğu达艾尼derece的客人必须。氖卡达尔vaktiniz varsa,bakımişlerineØ游客EMEK verebilirsiniz。

科钦vaktiniz yoksa fazla贝克ım gerektirmeyen bir cim turu secmeniz gerekir。

ÇimlerinNE游客居内什已经gölgedekaldığını达bilmenizyararınızaolacaktır。Çimlerin烹调(hangi)YONEbaktığı已经güneşinneredendoğupbattığı达ESIT derecedeönemlidir。卜sayedebahçenizinNE游客süreylegüneşte雅大gölgedekalacağınıhesap edebilirsiniz。

Bahsetmemiz gereken son iki konu dabahçeniziNE ICINkullanacağınızı已经NE游客对harcayabileceğinizinbelirlemenizgerektiğidir。

Cim Turleriİleİlgili Sonuc

Çocuklarınızvarsa,斯波尔yapmaktan KEYIFalıyorsanız雅大partiler veripbahçenizdearkadaşlarınızlavakitgeçirmekistiyorsanızdüzenlikullanımadayanıklıçimlerseçmenizgerekir。

Maliyet德çiminizinkalitesini etkileyecektir。Kalite已经fiyatarasında井dengekurmanızSART。

TUMbunlarıaklınızdatutar已经井uzmanındesteğini德alırsanızbahçenizICINdoğruCIMIseçebileceğinizeeminiz。