BahçeSığınakları:BahçeeeÇardakKurmak

04Mayıs,2020
BahçenizeÇardakKurmakNekadarYararlıLirlıLiçdüşündünüzmüÇardaklarharika birbarınakalanısunabilir。Bunlarlabahçenizidekore etmeninyanısıra,Gölgelikbiryeroluşturabilirve bitkilerinizintutunmasıİinbiralanaçabilirsiniz。

Çardaklar.YatayKirişlerindireklerÜzerineyerleştirildiğiBasit Bir SistemdenOluşanbahçeÜrünleridir。BahçeeeÇardakKurmak大小De GayetBasitGörünüyor,DežilMi?

ÇardaklarıPekÇokyere kurabilirsiniz。Örneğin,伊本yakınına,阿尔卡巴南尼嗪.Girişine,kenarınaya dapatikanızınortasınaKurmanızMümkün。

AyrıcaÇardaklarınetrafınısaracakbitkiler de Ekebilirsiniz。BuSayedgüzelGörünümlüveHoşBirferahlıkverecekşekildeGölgedeoluşturabilirsiniz。

GölgelikBarınaklar.

Beyaz YuvarlakÇardak.

ÇardaklarınÇatılarıdolduğuİinRüzgardanvedoğrudangüneşışığındanKorunmakAdınaHarikaAlanlarOlanlarOluşturabilerer。

BundanDolayı.yemekmasanızı.Çardağınızıniçinineyerleştirmenizimandlir。Ayrıcabu​​rayıokumaköşesiolarak kullanabilir ya da havuzunyanındagölgelikolarak da tercih edebilirsiniz。

Çardağınttalzıveboyutu

diğeryatayyapılargibiÇardaklardaDekorAnlamındaÇevresiileyumiçindeolmalıdır。

BununYanında,Bahçeninboyutunauygun奥马斯·达奥奥克萨·Önemlidir。AyrıcaaşırıdekorbahçeiiboğabileceğiiçinÇardaklarınızdaÇokfazlaSaksı.kullanmaktankaçınmalısınız。

最小的bakım

DikdörtgenşeklindeÇardapkurmak

她3-5yıldabir renqustiz vernik atarakÇardağınahşabınabakımyapmalısınız。vernik sayesindeÇardağınızÇokdahadayanıklıolacaktır。

Ya da Daha AzBakımGerektirenBirşeylerArıyorsanız,Alüminyummodellere de bakabilirsiniz。

Çardakkurmakİçineni̇yiattoryaller

DemirÇardaklar.Daha Romantik Bir Hava Katar。FakatÖzellikle儿子ZamanlardaAlüminyumveahşapmodeller daha FazlaÖnPlanaÇıkarHaleGeldi。

TaşAyakya da Kalas daBulmanızMümkün。TaşaYakınIDğERBIRSEÇENEKdeTuğladır。Tuğla.ile daha sortik bir atmosfer yaratabilirsiniz。

Tabii她的Halükarda.Ahşap制动手DahaÇoktercihedilir。Bunun Nedeni,KurulumununHızlıolması,GöreceHafifOlmasıvebubözelliklerindendolayıüzerindedahakolayÇalışılabilmesidir。

BahçeMalzemeleriSatanDükkanlardaÇardakkitleribulmanızmümkün。Kurulum Konusunda daEndişelenmeyin,ÇardakKurmakGöründüğündendahakolaydır。

MuhteşemÇardakbitkileri.

SarmaşıklarlaÇeviriliÇardak.

tırmananbitkiler ya dasarmaşıklarÇardaklaraçokhoşbirgörünüm卡塔尔。uzun vedolambaçlıdallarıileharika bir dekorasyonÖýesi莱茵甲林里林。

Buitki Ailesinde,BazıTürlerDahaNarinkenDiğerleriIse Tam Tersidir。fakat hepsi detırmanabilenbitkilerdir vedožalbir dekoryaratır。

Hanımeliya dasalkımgibi dahadayanıklıdallarıolanBitkiler.Çardaklarınıziçinharika birerseçenekolamilir。akasma gibi narin bitkiler isefarklışekilverenklerindenÖtürüyheşbirGörünümyaratabilerer。

ÇardakKurmak.

ÇardakKurmadanÖnce.Yeteri Kadaralanınızzholduğundaneminolmalısınız。EğerÇardakİtırdığınızalanÇokbüyükolursa,Bahçenizdekiyerleşimialtüstedebilir。

ÇardaȱınızıgüvenliBirekildeKurduğunuzdanverüzgaradayanıklıolduğundanemin olun。Çardağıngüvenliolmasıbayanıklılığabağlıdır。

AyrıcabazışirketinkişiyeÖzelÇardaklarsunduğunudaaklınızdanÇıkarmayınTabii KendiÇardağınızıkendinizinKurabilecežinidüşününününüyoranız,AşağıdakiAdımlarıTakipEdin。o Kadar da zorolmayacaktır!

 1. YerdeYaklaşık10 Santimetrik DeliklerAçınvedirekleriDikin。SonrasındadelikleriÇiveoile doldulun。
 2. Direklerin DikDurduğundanemin olun。
 3. Kirişlerisıkmadanortadirežikurun。
 4. Distek Direklerini Diaer DireklereVidalayın。Bunlarınbirbirlerindeneşituzaklıktaolduğundanemin olun。

İhtiyacınızolanMateryAllerdeşuekilde:

 • Ahşapdirekler.
 • UzunÇiviler.
 • Çimento.
 • vidalıÇiviler
 • Elektrikli Tornavida.
 • Çekiç.
 • 龙卷风
 • Su Terazisi.
 • Merdiven

Çardağınevinizin boyunuaşmamasına达··朱斯特林。Bu MinikSığınağınızınOrantılıvedengeliGörünmesiGerekir。哈迪,IşeKoyulmavakti!